Contact

Contactgegevens Praktijk

Telefoonnummer: +31 (0)20 6825978
Adres: Haarlemmerplein 48A, 1013 HS Amsterdam
E-mail: bfels@hetnet.nl
Kvk-nummer 34334996

Openingstijden:

De praktijk is geopend op donderdag en vrijdag, als het nodig is kan ook uitgeweken worden naar andere dagen. Telefonisch ben ik meestal in de avond goed bereikbaar. Indien ik de telefoon niet kan aannemen kunt u altijd inspreken op mijn antwoordapparaat, graag met duidelijke vermelding op welk telefoon nummer ik u kan bereiken.

Praktijkwaarneming:

Ik ben telefonisch of per email te bereiken, zie contact gegevens praktijk. In vakantieperiodes ben ik te bereiken per e-mail.
Indien u mij niet kunt bereiken in geval van een crisis adviseer ik u of iemand uit uwnabije omgeving direct contact op te nemen met uw huisarts (of diens plaatsvervanger). Uw huisarts kan in dien noodzakelijk crisishulp bieden/inzetten.
Omdat patiënten van de praktijk uit heel Nederland komen is het niet mogelijk dat ik afspraken kan maken met crisisdiensten/ 24 uurs GGZ.
De praktijk heeft een overeenkomst afgesloten (LVVP document) indien ik langdurig of blijvend uitval. Cliënten en hun dossiers worden dan overgedragen aan bekwame en bevoegde collega’s.