Kosten

Omdat ik zonder contracten met verzekeraars werk krijg je via de administratie een factuur. De facturering van de praktijk wordt uitgevoerd door Axians, zij beschikken over de juiste kennis en ervaring om te kunnen factureren en voldoen aan de eisen die de zorgverzekeraars stellen.

Axians zal je elke maand een rekening sturen, deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk hoe je verzekerd bent vergoedt je verzekeraar een gedeelte of het volledige bedrag. Het deel dat niet vergoed wordt zul je - naast het eigen risico van 385 euro (2023) - zelf moeten betalen. Axians factureert 100% van de door de NZA (De Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde tarieven. De NZA publiceert elk jaar deze tarieven.

Met een naturapolis wordt de behandeling vergoed voor zo’n 60% tot 80% van de kosten. Een zuivere restitutiepolis vergoedt (meestal) 100%. Aan het eind van elk kalenderjaar kun je besluiten om je polis aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Bij sommige zorgverzekeraars zul je voorafgaand aan de behandeling toestemming moeten vragen of een zorgmachtiging moeten aanvragen. Voor specialistische GGZ (S-GGZ), met een doorverwijzing van je huisarts voor S-GGZ, wordt dit zelden geweigerd.

Het is altijd verstandig voor start van je behandeling om contact op te nemen met je zorgverzekeraar, wat hun regels zijn en wat zij zullen vergoeden.

Soms vraagt de zorgverzekeraar om een code. Voor een behandeling van 60 minuten is deze code CO0635 (Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3).
Voor 60 minuten diagnostiek is de code CO0635 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3).