De therapeut

CV Bas Fels

Doctoraal examen Psychologie (1994), hoofdrichting Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam.
Opleiding tot gezondheidspsycholoog en psychotherapeut, Centrale RINO-groep Utrecht
2001 GZ registratie BIG
2005 GZ registratie psychotherapeut BIG

Werkervaring:
Vanaf 2002 werkzaam als gedragsdeskundige bij het Ministerie van Justitie.

Vanaf 2006 tevens werkzaam als gespecialiseerde psychotherapeut in mijn eigen praktijk. Ik werk vaak samen met het Vumc genderteam/kenniscentrum en Transvisie.

Van 2001 t/m 2006 heb ik gewerkt als medisch psycholoog bij het VUmc, en was ik mede verantwoordelijk voor de algemene patiƫntenzorg voor diverse poliklinieken, en was ik in het bijzonder verbonden aan het VUmc genderteam.

Van 1999 t/m 2001 ben ik werkzaam geweest bij de GGZ Rijngeestgroep, locatie Alphen aan de Rijn, als psycholoog/therapeut, verbonden aan de behandelteams stemmingsstoornissen en angststoornissen. In dit kader heb ik zowel individuele cognitieve/gedragstherapie als groepstherapie gegeven.

Van 1993 t/m 1998 ben ik werkzaam geweest als sociotherapeut bij de Jellinek kliniek en heb ik gewerkt met problematische poly-drugsgebruikers.

Beroepsverenigingen

Bas Fels is lid van meerdere verenigingen die de authenticiteit van psychoterapeuten waarborgen:
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Landelijke Vereniging Van Vrijgevestigde Psychologen & Pychotherapeuten (LVVP
De praktijk voldoet aan alle door de beroepsvereniging gestelde kwaliteitseisen

Intervisie en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat om de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaats vindt over de behandeling van cliƫnten.
Er is een regeling voor waarneming.

Beroepscode, tuchtrecht en klachtenregeling

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Beroepscode voor Psychotherapeuten (zie www.lvvp.nl of www.psychotherapie.nl).

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mij bespreekt. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP via www.lvvp.info. Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.

U kunt natuurlijk ook uw klachten bespreken met uw huisarts.

Kwaliteitsbewaking

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze criteria vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.
Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een te volgen visitatietraject.